Skip to main content

Preventívna prehliadka – zdroj našej dlhovekosti (1. časť)

Vo svete patria medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti srdcovocievne a nádorové ochorenia. Možno aj preto, že tieto ochorenia sa vo svojich počiatkoch neprejavujú, nebolia, nemajú takmer žiadne príznaky. Hovorí sa im aj tichí zabijaci. Preto je veľmi dôležité odhaliť ich včas.

Tu sa ukazuje význam každej jednej preventívnej prehliadky, ktorú za život absolvujeme. Včas sa dozvieme informácie o našom zdravotnom stave. Práve tie nás môžu zachrániť.  Dodržiavanie pravidelnosti preventívnych prehliadok je preto veľmi dôležité. Zo zákona má každý občan Slovenskej republiky právo na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast, resp. všeobecného lekára pre dospelých, stomatológa, gynekológa, urológa a gastroenterológa.

Viete, koľko dospelej populácie v Slovenskej republike počas roka absolvuje preventívnu prehliadku? Je to približne len 25 % z celej populácie. Existuje viacero dôvodov, prečo je to tak. Medzi najčastejšie „vyhovorky“ patrí zaneprázdnenosť, slabé povedomie o význame preventívnych prehliadok a, samozrejme, pocit, ak nás nič nebolí, sme zdraví.

Viete, čo vás čaká počas preventívnej prehliadky?

Preventívnu prehliadku detí a mladistvých vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast. Termíny preventívnych prehliadok u detí sú zväčša zabezpečované bezproblémovo, pretože v ranom veku dieťaťa je kontakt rodiča a lekára pomerne častý aj preto, že počet prehliadok je vyšší ako v dospelom veku. Deti absolvujú u všeobecného lekára pre deti a dorast 9 prehliadok do 1 roku života, z toho najmenej 3 prehliadky v prvých troch mesiacoch, 1 prehliadku vo veku 18 mesiacov a medzi 3. a 15. rokom veku 1 preventívnu prehliadku raz za 2 roky.

Preventívnu prehliadku u dospelých vykonáva všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým daná osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nárok na preventívnu prehliadku má každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov. Preventívnu prehliadku u všeobecného lekára by sme mali absolvovať 1x za dva roky alebo jedenkrát ročne, pokiaľ sme evidovaný darca krvi, darca orgánov alebo tkanív. Počas preventívnej prehliadky získame u všeobecného lekára prehľad o svojom zdravotnom stave, o možných rizikách vyplývajúcich z rodinnej i osobnej anamnézy.

Preventívna prehliadka môže byť zdrojom vašej dlhovekosti

Každá preventívna prehliadka by mala mať svoj postup

Každá preventívna prehliadka by mala mať svoj postup. Lekár ju začne pohovorom, zisťuje rodinnú anamnézu, pracovnú záťaž, životný štýl, skontroluje stav očkovania. Nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, hmatom, poklepaním, počúvaním, skontroluje pulz a tlak krvi. Ďalej sa lekár zameria na prehliadku kardiovaskulárnych chorôb.

V rámci preventívnej prehliadky pacient absolvuje aj odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia (odber krvi a moču). Vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov sa vykonáva u poistencov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov a u poistencov starších ako 40 rokov. Súčasťou vyšetrenia u poistencov nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca. Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici. Týmto vyšetrením sa dá odhaliť rakovina hrubého čreva a konečníka vo veľmi skorých štádiách, dokonca ešte v predrakovinových stupňoch ochorenia.

Preventívna prehliadka slúži najmä na to, aby sme mnohým závažným, ako aj menej závažným ochoreniam vedeli včas predchádzať. Vďaka konzultácii s lekárom vieme prísť na príčiny mnohých našich ochorení, ako aj na spôsob, ako ich odstrániť. Zdravie máme v našich „rukách“ a je len na nás, ako s ním naložíme.

V ďalšom článku vás oboznámime s priebehom ďalších preventívnych prehliadok.

Zdroj: SJCM, www.vszp.sk

Foto: Pexels